Om Kastanie Allé

Vuggestuen Kastanie Allé er en kommunal daginstitution, der er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på fem stuer med hver 12 børn, og hver stue er indrettet med gode små legemiljøer der inviterer børnene til at blive nysgerrige, fordele sig på stuen og komme i gang med at lege og derved udvikle sig. 

I vuggestuen lægger vi vægt på at tilrettelægge et miljø, hvor vi ikke tænker i begrænsninger, men i muligheder. Vi finder det vigtigt, at barnet får prøvet en bred vifte af aktiviteter i sin tid i vuggestuen.

Vi lægger vægt på bevægelse – herunder legen i hverdagen – og ser det som en mulighed for barnet til at lære sociale spilleregler, udfordre sig selv og sætte ord/sprog på disse oplevelser.

I barnets hverdag spiller musik og sang også en stor rolle: fra den spontant opståede dans på stuen til det planlagte rytmikforløb.

Vi er så heldige at have en legeplads, der indbyder til mange aktiviteter, så udelivet på legepladsen er også en vigtig del i barnets hverdag.

Vuggestuen har en velfungerende personalegruppe med mange kompetencer, som giver børnene den gode hverdag med masser af spændende aktiviteter. Men først og fremmest sætter vi nærværet og omsorgen blandt børn og voksne i højsædet, så vi har et trygt og godt sted for børnene og et velfungerende arbejdsmiljø for medarbejderne.