Forældresamarbejde i Kastanie Allé

For os er det vigtigt, at vi får et godt forældresamarbejde fra den dag, barnet begynder i vuggestuen. Vi lægger vægt på dialogen, hvor vi hver især fortæller om det, vi ser hos barnet.

Inden for de første fire til fem måneder inviterer vi til en forældresamtale, hvor vi samler op på, hvordan forløbet har været, og hvordan barnet trives.

I løbet af året vil der være forskellige arrangementer i vuggestuen, som vi opfordrer alle forældre til at deltage i: et årligt forældremøde, julearrangement, vuggestuens fødselsdag og sommer-/høstfest. Læs mere om disse arrangementer under Forældremøder og samtaler og Traditioner.


Den daglige kontakt

Ord som omsorg og tryghed er centrale for os, og det skulle gerne fremgå af vores samvær med børnene.

Det er vigtigt for os, at du som forælder føler dig velkommen. Det er godt, hvis vi kan nå at få en lille snak om morgenen om de nære ting: Hvordan det er gået derhjemme. Hvis natten har været usædvanlig. Hvis barnet har set eller oplevet ting til eller fra vuggestuen. Den viden er vigtig for vores forståelse af barnets reaktioner og giver os mulighed for at kunne snakke med barnet om oplevelser uden for vuggestuen.

Vi vil gerne fortælle om dit barn og dets dagligdag, og et godt tidspunkt at ringe til os på er mellem kl. 12.15 og 13.15, hvis du ønsker en længere snak.

Hvis der af den ene eller anden grund opstår noget, som er vigtigt at få talt om så hurtigt som muligt, finder vi altid en tid til det.

For nogle børn vil det være naturligt at græde ved afskeden med dig. Det skal barnet have lov til, og vi er der selvfølgelig til at trøste.

Når afskeden er svær, kan det også skabe usikkerhed hos dig som forælder. Spørgsmålene melder sig: Skal jeg blive lidt længere? Skal jeg tage barnet igen, selvom jeg har sagt farvel? Den usikkerhed kan det hjælpe at snakke med personalet om.

Hvis der ikke er en voksen fra stuen at aflevere til, er der altid en voksen fra en anden stue eller en fra køkkenet, der har tid til at tage imod dit barn. Det er vigtigt for barnet at sige farvel til dig og se dig gå, så det ikke bagefter bliver uroligt og ikke forstår, hvor du er blevet af. Du er altid velkommen til at ringe hertil og høre, hvordan det går.

Når du henter barnet, bestræber vi os på at kunne fortælle personlige ting om netop dit barn: Hvordan dagen er gået. Hvordan barnet har haft det. Om gode eller dårlige hændelser, som barnet måske vil tale om derhjemme.