Værdigrundlag

I Kastanie Allé tager vi afsæt i Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid.

Med udgangspunkt i disse værdier skal personalet med en anerkendende pædagogik møde vores børn og unge med respekt for deres forskelligheder. Ligeværdighed hos os betyder, at alle børn anerkendes for deres individuelle behov og personlighed. De skal ligeværdigt tilgodeses i planlægningen og udfoldelsen af aktiviteter. Gennem dialog vil vi sikre, at klyngens børn og unge får medbestemmelse og medindflydelse på et grundlag, der er præget af gensidig tillid mellem børn, forældre og det pædagogiske personale.

Herudover har Kastanie Allé formuleret et lokalt værdigrundlag, som vi relaterer til pædagogik, børn, forældre og personale. Vores fem kerneværdier er beskrevet nedenfor.

At skabe den gode atmosfære

Fra det nye barn eller den nye medarbejder starter her i vuggestuen, er det vigtigt, at de bliver mødt af en atmosfære, hvor der er åbenhed, nærvær og forudsigelighed. Som personale her i huset er vi fortløbende i en proces, hvor vi i dialogen med hinanden, forældre og børn skaber den gode hverdag.

At reflektere sammen og hver for sig

For at skabe de bedst mulige rammer i vores pædagogiske hverdag er det vigtigt, at vi som personale reflekterer over det, vi gør i hverdagen. Vi reflekterer over vores handlemåder ved at bringe hverdagens dilemmaer frem, så vi sammen finder nye perspektiver – og dermed udvikler egen og andres praksis.

At udvise engagement i det daglige arbejde

For os er det vigtigt at sige højt, at det personlige engagement betyder meget i forhold til den hverdag, vi skaber i vuggestuen. Derfor er det vigtigt for os at bakke op om hinandens initiativer og tænke i de mange muligheder, der lægges op til, i stedet for begrænsninger. Den voksnes engagement skaber den gode trivsel og den gode hverdag for både børn, forældre og kollegaer.

At skabe og udvise tillid i hverdagen

Det er vigtigt for os at have tillid til, at vi hver især gør vores bedste i vuggestuen, så trivsel og glæde blandt børn og voksne er tydeligt. Den gensidige tillid mellem børn, forældre og personale er en grundpille i den hverdag, vi sammen har del i. Dialogen er udgangspunktet for at skabe denne gensidige tillid.

At tage ansvar for egne handlinger og vuggestuen generelt

Vi arbejder i et stort hus, så det er vigtigt, at hver især påtager sig ansvar for at yde sit bedste for at give børn og voksne en god dag – hver dag. Vi tager ansvar for det enkelte barns udvikling og dannelse af et stærkt fællesskab omkring børnegruppen. Alle tager ansvar for, at vuggestuen opleves som et rart sted at komme.