Målsætninger

I klynge F har vi formuleret en fælles pædagogisk målsætning, som uddybes på klyngens website.

Herudover har Kastanie Allé formuleret en lokal målsætning.


Formål
Vuggestuens formål er at tilbyde dagpasning for børn i alderen 0 til 3 år. Formålet er endvidere:
  • At sikre børnenes udvikling motorisk, emotionelt, musisk, intellektuelt og socialt
  • At støtte børnenes selvstændighedsdannelse samt give dem livskvalitet.

Dette skal ske i en atmosfære af varme, omsorg og glæde med et stimulerende og afvekslende miljø som forudsætning. Gennem pædagogiske aktiviteter, såvel i planlagte som i frie rammer, skal børnene have mulighed for at identificere sig med forskellige voksne.

  • Det enkelte barn skal støttes i alder og udvikling, ligesom der skal tages hensyn til hele børnegruppens behov
  • Der skal gives mulighed for at udforske såvel byen som naturen
  • Samarbejdet med forældrene skal være så tæt som muligt
  • Det er en forudsætning, at personalet til stadighed opsøger inspiration og efteruddannelse.


Målsætning

Vi vil gerne have et hus, hvor forældrene overlader deres børn i fuld tillid til, at der er trygt og godt at være

  • Hos os skal omsorgen være den altdominerende faktor i alt, hvad vi foretager os med børnene
  • Vi vil se det enkelte barn og derigennem styrke barnets udvikling og selvværd. Samtidig vil vi lægge vægt på børnenes indbyrdes samvær og derigennem styrke deres sociale udvikling
  • Vi vil gerne sammen med børnene opleve den store verden