Kastanie Allé som arbejdsplads

I vuggestuen har vi et dynamisk, fagligt velfunderet og velfungerende personale med både mænd og kvinder.

Nedenfor beskriver vi den fælles ramme, som leder og medarbejdere arbejder inden for.


Samarbejde og trivsel

Det er vigtigt for os at arbejde med det gode personalesamarbejde, hvor vi sætter hinandens forskelligheder og ressourcer i spil. Det betyder også, at vi lægger vægt på et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel for både børn og voksne har altafgørende betydning for den hverdag, vi tilbyder her i vuggestuen. Vi har fået skabt et sted, hvor børn, forældre og personalet er glade for at komme hver dag.

For yderligere at uddybe ovenstående lægger vi vægt på:

 • At der i personalegruppen er en fælles faglig læring, hvor den enkelte udvikler sig fagligt og pædagogisk gennem forskellige udviklingsforløb, kurser og forskellige former for diskussioner
 • At der i hverdagen er fokus på omsorg, nærvær og tætte anerkendende relationer
 • At vi i årets løb arbejder med de pædagogiske læreplaner
 • At vi i årets løb arbejder med det tema Københavns kommune har besluttet indenfor pejlemærker
 • At vi prioriterer samarbejde på tværs af stuerne, bl.a. med henblik på at kunne bruge hinandens viden og de gode ideer til gavn og glæde for hele husets udvikling
 • at vi som personale proriterer at lære alle vuggestuens børn at kende, så vi nemmere kan hjælpe hinanden, når ressourcerne er knappe
 • At den enkelte har betydelig indflydelse på vuggestuens hverdag, hvor nye ideer og forslag ses som en ressource og en mulighed for udvikling
 • At den enkelte har ansvar for at bidrage til den gode omgangstone, der skaber den gode hverdag for alle i huset
 • At den enkelte udviser engagement og ansvarlighed i hverdagen, bl.a. ved at påtage sig det, som man gerne vil eller er god til
 • At den enkelte er fleksibel og åben i sit samvær med andre, da en grundantagelse er, at det er i fællesskabet, vi skaber den gode hverdag
 • At informationsniveauet er højt, hvilket også betyder, at fælles anliggender bliver behandlet i den samlede personalegruppe
 • At den enkelte arbejder ergonomisk i sit pædagogiske arbejde, hvilket betyder, at man arbejder bevidst med løftearbejdet
 • At vi kontinuerligt bruger vores arbejdspladsvurdering til bevidst at arbejde med det fysiske og psykiske miljø for at forbedre det.

Mødeformer

For at alle disse værdifulde komponenter kan blive til virkelighed, har vi brug for forskellige mødeformer. I det følgende vil de typiske mødeformer for huset tydeliggøres.

Morgenmøder. Hver dag holder vi morgenmøde fra kl. 9.15-9.30, hvor en medarbejder fra hver stue mødes for at se, hvordan dagen hænger sammen og hvordan personaleressourcerne skal fordeles. Derudover kigger vi på, hvem tager ud af huset, hvad sker der i form af møder og besøg udefra, og hvor mange skal der dækkes op til.

Stuemøder. Om mandagen, mens børnene sover, er der stuemøde, hvor den enkelte stues personale taler om børnegruppen, aktiviteter, oplæg til personalemøder og meget mere.

 

Aftenstuemøder. Den enkelte stues personale planlægger efter behov to aftenstuemøder med pædagogisk indhold eller forberedelse af f.eks. samtaler omkring børnene.

Personalemøder. På personalemøderne, som vi holder om aftenen en gang om måneden, drøfter vi i fællesskab forskellige pædagogiske emner, diskuterer pædagogik, har indimellem en oplægsholder, som gør os klogere på et emne, og evaluerer projekter og arrangementer.


Samarbejdspartnere

I en hverdag som vores er der jævnligt samarbejde med andre parter, f.eks. medarbejdere fra andre institutioner, støttepersonale, talepædagog, psykolog og sundhedsplejerske.