Kontakt

Kontakt

Kastanie Allé
Pædagogisk leder Kit Sommer

kisomm@kk.dk

E-mail til huset  37208@ kk.dk
www.kastaniealle.kk.dk

EAN: 5798009370426
CVR: 64942212
SE:    22957716


Område Brønshøj/Vanløse og klynge F
  • Områdechef Anders Andersen                      41 29 15 30
  • Klyngeleder  Lene Nielsen,                             29 32 50 02
  • Pædagogisk konsulent Stine Blomberg,      24 98 16 55

Rådgivere og samarbejdspartnere
  • Pladsanvisningen – Vejleder om kommunale vuggestuer, børnehaver, dagpleje og fritidshjem/KKFO i Københavns Kommune
  • Sundhedsplejen – Frivilligt tilbud til børnefamilier til støtte for barnets sundhed og trivsel
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – Rådgiver institutioner og skole omkring 0-18-årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger
  • Socialforvaltningen – Støtte til børn, unge og familier i Københavns Kommune
  • Københavns Forældreorganisation, KFO – Børnepolitisk interesseorganisation for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner
  • Børns Vilkår – En social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark

Københavns Kommune på de sociale medier

Københavns Kommune er på Facebook, Twitter og Instagram. Her møder kommunen borgerne som et supplement til telefoner, chat og personlig henvendelse. Læs mere på Københavns Kommune på de sociale medier.