Den pædagogiske ramme

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Kastanie Allés målsætninger, de aktuelle læreplaner samt aktiviteter inden for de tre læringsrum, hvor vi understøtter læring gennem spontane oplevelser og leg samt gennem voksenskabte og voksenstøttede aktiviteter.

Aktiviteterne planlægger vi fra uge til uge, dog med fællessang som fast ugentlig aktivitet. I løbet af året planlægger vi kortere forløb af 1-2 ugers varighed omkring fx sprog eller leg, musik og bevægelse. Aktiviteterne giver rum til medbestemmelse og medansvar, og de kan foregå gruppevis eller på tværs af stuerne for at tilgodese børnenes alsidige udvikling, interesser, relationer, ressourcer og kompetencer.

Vores pædagogiske praksis samt indretning af såvel indendørs- som udendørsarealer giver børnene mulighed for til daglig at bevæge sig gennem de seks temaer, som læreplanerne beskriver. Det betyder, at vi tænker over stuernes indretning og dermed lever op til børnemiljøloven: at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Læs mere om arbejdet med læreplaner via menuen til venstre.